Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Detailplaneeringud

NB! Palun hetkel kasutada tabeli all olevad kerimisriba, et näha ka sisu, mis läheb paremale!
Võimalik ka kasutada klaviatuuril olevaid nooli, kui teha hiirega klõps tabelil.

DETAILPLANEERINGUD Pöide vallas

Jrk nr Katastriüksus Asukoht Algataja Algatamise aeg Kellega kooskõlastada Kooskõlast.
aeg
Vastuvõtmise
aeg
Kehtestamise
aeg
1 Randoja Ula küla           26.05.2003
nr 31
2 Punumäe Muraja   12.11.02
nr 4
Eesti Energia AS
Piirinaabritega (Mõhksa, Koplimetsa, Faasani, Tedre ja Silma mü
18.05.2003 22.03.2004 26.04.2004
3 Undo Unguma H. Noot 29.01.02
nr 7
       
4 Tiidu Kõrkvere K. Ige 20.05.03
nr 152
Saaremaa KKT
Saaremaa Päästeteenistus
Saare Maavalitsus
07.02.2008
14.02.2008

15.05.2008
23.09.2008 24.03.2010
nr 5
5 Tika Kõrkvere K. Ige 20.05.03
nr 151
Eesti Energia AS
Piirinaabritega (Paelaasu, Niidi, Tammiku, Tööstuse, vana-Kuke, Umba ja Lao)
11.02-17.03.04 22.03.2004 26.04.2004
6 Matu Muraja K. Tarkin 02.09.2003
nr 229
Eesti Energia As 20.04.2004    
7 Arjuääre Kõrkvere K. Ige 02.12.03
nr 333
Eesti Energia AS
Piirinaabritega (Kruusaaugu, Vana-Kuke ja Otsa mü)
20.04.2004
26.01; 26.02.06
22.03.04 nr 6 26.04.2004
8 Järve Kõrkvere K. Ige 16.02.04
nr 29
Eesti Energia AS
Piirinaabritega (Rannatalu, Järvesilma ja Järveotsa mü)
20.04.2004 22.03.2004 26.04.2004
9 Vana-Kuke Kõrkvere K. Ige 01.03.04
nr 42
Eesti Energia AS
Piirinaabritega (Kabuna, Pärdi, Otsa, Arjuääre mü)
20.04.2004 26.04.2004 21.05.2004
10 Järveotsa Kõrkvere K. Ige 01.03.04
nr 43
Eesti Energia AS
Piirinaabritega (Kustase, laheääre, Pärdi, Järvesilma, Järve mü)
20.04.2004 26.04.2004 21.05.2004
11 Tooma Kakuna H. Truumure 17.03.04
nr 48
28.03.06 nr 32
Keskkonnateenistus
Keskkonnateenistus
OÜ Jaotusvõrk S Piirk.
08.02.2008
19.02.2008
01.04.2008
   
12 Kaesaare-Lia Kakuna (T. Kõuhkna)
OÜ Palisand-
uus omanik
05.04.04
nr 70
Saaremaa KKT
Lääne-Eesti Päästekeskus
OÜ Jaotusvõrk S Piirk.
piirinaabrid
17.12.2009
07.01.2009
24.04.2008
kooskõlastatud
25.08.2009
nr 31
14.12.2009
nr 55
13 Faasani Muraja   06.05.04
nr 96
Piirinaabritega (Kaljuvälja, Punumäe, Mõhksa, Tedre, Äola mü)
Saaremaa KKT
Eesti Energia As2.08.2004
1.07.2004
28.02.05.a.
nr 2
28.03.2005
nr 4
14 Trooja Kübassaare OÜ Hyslop Invest 09.11.04
nr 176
       
15 Lautri
Rannaääre
Õuna
Muraja Olev Peet 10.01.05
nr 2
Saaremaa KKT 25.08.2006 14.09.06
nr 22
22.02.2007
nr 11
16 Tõnise Unguma Heikki Juhani Tauru 26.01.05
nr 11
Saaremaa Päästeteenistus
Saaremaa KKT
OÜ Jaotusvõrk Saarte Piirkond
17.11.2006
9.01.2007

17.02.2005
25.01.2007
nr 5
31.05.2007
nr 17
17 Lautri
Kalju
Tiidumäe
Tõnu
Talila Michael Wilhelm Rosenlew,
Katja Margareta Rosenlew
13.06.05
nr 95
Saaremaa KKT,

Saaremaa Päästeteenistus,

OÜ Jaotusvõrk Saarte Piirkond
3.11.2006

14.12.2006

23.01.2007
22.02.07
nr 12
 
18 Matu Kanissaare Riina Linde 11.07.05
nr 132
       
19 Urmeti Kanissaare Anu Urmet 11.07.05
nr 131
      tühistatud
08.08.2006
20 Kadakaranna Muraja Urmas Soomere 12.09.05
nr 163
       
21 Rannakadaka              
22 Sepa Puka Urmas Soomere 12.09.05
nr 162
    uus omanik
27.12.2006
Pöide Vallavalitsus
10.10.2012 nr 112
menetlus lõpetatud
  Põllu
materjalid pdf
Puka AS Elisa Eesti 17.12.2012

Terviseamet
Keskkonnaamet
Maanteeamet
Kaitseministeerium
Naaberkinnistute omanikud
Lennuamet
Siseministeerium

10.07.2013
03.09.2013  
16.08.2013
05.08.2013
31.07.2013
04.07.2013
19.09.2013
26.09.2013
nr 20
25.03.2014
nr 8
  Sepa ja Põllu Puka ARS BaltCompany OÜ 10.01.07
nr 1
Keskkonnateenistus
Saaremaa Päästeteenistus
Saare Maavalitsus
Saarte Teedevaltsus
14.11.2007

22.02.2008
04.04.2008
05.05.2008
   
23 Kõrgemäe Kõrkvere Sergei Sipjagin 08.05.06
nr 52
       
24 Jaama Muraja Saare Puu Grupp OÜ 08.05.06
nr 51
       
  Jonna              
25 Lahe-Sääre Kakuna Allan Ladvas 29.05.06
nr 61
Saaremaa KKT
Keskkonnaministeerium
08.06.2007
23.10.2007
28.06.2007
nr 20
19.12.2007
nr 33
  Lahe-Sääre
materjalid pdf
Kakuna Kaido Jõeleht 23.03.2013 Keskkonnaamet
Päästeameti Lääne Päästekeskus
25.09.2013
02.10.2013

11.11.2013
nr 23

29.01.2014
nr 3
26 Linnaku Kübassaare I.Miller ja M.Vassiljeva 20.06.06
nr 72
Veeteede Amet, 
Saaremaa KKT,
Saaremaa Päästeenistus
OÜ Jaotusvõrk Saarte Piirkond
3.01.2007
26.02.2007

23.01.2007

25.04.2007
26.04.2007
nr16
31.05.2007
nr 18
27 Kalda Muraja Oü Inotex grupp 20.06.06
nr 73
       
28 Äola ja Tedre Muraja Erki Aavik 20.06.06
nr 74
       
29

Rädimetsa ja Põldre

Muraja Erki Aavik 20.06.06
nr 75
       
30 Laasu Are Martin Korjus 01.08.06
nr 91
      Pöide vallavalitsus
19.04.2016 nr 64
menetlus lõpetatud
31 Kiviaia
Rannakivi
Rannaääre
Rannaaia
Rannamäe
Ula Andrus Emerson 11.09.06
nr 112
Saaremaa KKT
Lääne-Eesti Päästekeskus
29.03.2007

05.04.2007
26.04.2007
nr 15
31.05.2007
nr 19
32 Lahesopi Kõrkvere Ants Saat 11.09.06
nr 111
       
33 Mirelli Talila Tuula Pirjetta Jutila 09.11.06
nr 141
Keskkonnateenistus
Lääne-E Päästekeskus
10.09.2008
27.11.2008
17.12.2008
nr 30
19.02.2009
nr 8
34 Tooma-Lõuka Kakuna Carelin Veod OÜ 29.01.07
nr 9
Keskkonnateenistus
Saaremaa Päästeteenistus
OÜ Jaotusvõrk S.Piirk
14.11.2007

14.02.2008
01.04.2008
   
35 Metsanurga Ula Harry Truu 12.03.2007
nr 31
Keskkonnateenistus
Lääne-Eesti Päästekeskus
08.08.2007
18.10.2007
25.10.2007
nr 25
29.11.2007
nr 30
36 Uue-Laasu Unguma HMT Kinnisvara OÜ 24.04.2007
nr 52
Saaremaa KKT
Lääne-E Päästekeskus
18.12.2008
07.01.2009
19.02.2009
nr 9
30.04.2009
nr 17
37 Jaagu-Laasu Nenu Helja Reek 29.05.2007
nr 69
       
38 Tohvri Kahutsi Ain Koppel 29.05.2007
nr 70
Keskkonnateenistus
Lääne-E Päästekeskus
OÜ Jaotusvõrk S.Piirk
23.11.2007
23.04.2009
20.05.2008
25.08.2009
nr 30
25.09.2009
nr 35
39 Kaljumäe Kõrkvere Erki Aasamets 26.06.2007
nr 96
       
40 Kardoni Unguma KWG Grupp 17.09.2007
nr 118
      tühistatud 05.05.08
05.05.2008
nr 98
Keskkonnateenistus
Lääne-E Päästekeskus
18.12.2008
23.04.2009
25.08.2009
nr 29
 24.03.2010
nr 4
41 Laasumäe Unguma HMT Kinnisvara OÜ 23.10.2007
nr 147
Keskkonnateenistus
Lääne-E Päästekeskus
18.12.2008
07.01.2009
19.02.2009
nr 9
30.04.2009
nr 17
42 Viili Sundimetsa Margus Viil 04.12.2007
nr 176
Keskkonnateenistus
Saarte Teedevalitsus
OÜ Jaotusvõrk Saarte Piirk.
Kirevere ja kuuli mü omanikud
25.11.2008

 
30.04.2009
nr 18
11.06.2009
nr 25
43 Anne Unguma Heikki Juhani Tauru 04.12.2007
nr 177
Lääne-E Päästekeskus
Keskk.ameti Hiiu-Saare regioon
OÜ Jaotusvõrk Saarte regioon
18.06.2010
02.06.201
18.11.2009
27.01.2011
nr 1

31.03.2011
nr 7

44 Hirvo Ula HT Grupp OÜ 05.05.2008
nr 99
Keskkonnateenistus
Lääne-E Päästekeskus
18.11.2008
22.12.2008
11.06.2009
nr 27
25.09.2009
nr 34
45 Silma Muraja Kati Meidra 29.10.2008
nr 191
Keskk.ameti Hiiu-Saare regioon
Lääne-Eesti Päästekeskus
  29.11.2010
nr 17
27.04.2011
nr 9
46 Pisikemäe Kahutsi Margus Lindma ja Liisi Kaupmees-Lindma 11.06.2009
nr 26
      Pöide Vallavolikogu
19.12.2011
menetlus lõpetatud
47 Kalda Keskvere Raimo Kilumets
Sirle Ley
14.11.2011
nr 16
Keskkonnaamet
Saaremaa Päästeteenistus
     
48 Udriku Muraja Jaan Lepp 25.11.2014
nr 24
Keskkonnaamet
Päästeameti Lääne päästekeskus
Saare maavanem
     
49 Looduse
Lõvi
Roogla
inventuuri aruannepdf
kaart- inventuuri aruannepdf roogla dp põhijoonispdf roogla dp seletuskiripdf roogla dp asukohaplaanpdf põhijoonis leht 1pdf põhijoonis leht 2pdf põhijoonis leht 3pdf põhijoonis leht 4pdf
Mui ja Nenu MTÜ Ida-Saaremaa Niidud 17.06.2015
nr 17
Keskkonnaamet
Keskkonnaministeerium
Saare maavanem
     
50 Ranna
materjalid pdf seletuskiripdf põhijoonis tehnovõrkudegapdf üldplaneeringust väljavõtepdf tugiplaanpdf situatsiooniskeempdf
Keskvere Emma Helena Aer 28.10.2015
nr 21
Keskkonnaamet      
Pöide vallavalitsus © 2018