Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Eterniidi koguse arvestamine

Eterniidi koguse arvestamise ja käitlemise juhend

Eterniidi koguse arvestamine

Eterniidi tasuta ära andmiseks Maasi jäätmejaamas on vaja eelnevalt hankida vallavalitsuse kooskõlastus, selleks tuleb muuhulgas esitada andmed eterniidijäätmete ligikaudse koguse kohta. Ülevaade kogustest on vajalik vastuvõtu paremaks planeerimiseks.

Tervete või enam-vähem terviklike eterniiditahvlite korral tuleks nimetada tahvlite arv ning suurus. Eestis on enim levinud kahes mõõdus lainelised eterniidiplaadid: väiksemad plaadid mõõtudega 1,2 m x 0,7 m (pildil paremal) ning suuremad plaadid mõõtudega 1,75 m x 1,13 m (vasakul).

Eterniidi koguse arvutamine

 

Kui eterniiditahvlid on mingis muus mõõdus või on tegemist sirgete plaatidega, siis tuleb teatada ka plaadi küljepikkused sentimeetrites. Lainelise eterniidi korral vältida plaatide nimetamist lainete arvu järgi, sest lainete kokku lugemise tulemus on subjektiivne ja sõltub sellest, kummalt poolt lugeda ja kas arvestada ka poolikuid laineid.

Kui eterniit on tekkinud terve katuse väljavahetamisel, võib öelda ka katuse pindala, eriti juhul, kui plaadid ei ole jäänud terveks ja nende arvu on keeruline nimetada. Väiksemate eterniiditükkide puhul tuleks eelistatult öelda nende ligikaudne kogukaal. Kui kaalu pole võimalik usaldusväärselt hinnata, siis nimetada koorma maht.

Segaduste vältimiseks kasutada ühe ja sama koguse kirjeldamiseks vaid üht näitajat: näiteks plaatide puhul kas plaatide suurus ja arv või kogukaal, väikeste tükkide korral kaal või ruumala.

 

 

Eterniidi transport ja mahalaadimine Maasi jäätmejaamas

Eterniit sisaldab tervisele väga ohtlikku asbestikiudu, mistõttu tuleb vältida eterniidi purunemist peale- ja mahalaadimisel ning kui seda pole võimalik tagada, kasutada vastavaid isikukaitsevahendeid (respiraator). Eterniidi veol tuleb samuti vältida selle purunemist ning asbestikiu ja tolmu eraldumist keskkonda. Väikesed eterniiditükid, mis on tekkinud plaatide purunemisel, tuleb lahtises kärus vedamisel koormakattega kinni katta või kinniselt pakendada. Mahalaadimisel eterniiti kinnisest pakendist välja ei võeta.

Maasi jäätmejaam transpordi ja laadimistööde teenust ei paku. Eterniit tuleb selle toojal ise kas käsitsi kogumiskonteineritesse ladustada või korraldada vastava tõstetehnika kohaletoomine ja kasutamine. Eterniiditahvlite käsitsi mahalaadimise korral peab nende tooja abitööjõu ise kaasa võtma. Mahalaadimist juhendab jäätmejaama töötaja.

Eterniit paigutatakse 30m3 mahuga konteineritesse. Eterniiditahvlid kaalutakse ja ladustatakse väikestest eterniiditükkidest eraldi.

Eterniiditahvlid laotakse konteinerisse teineteise peale, vastava tehnika olemasolul võib need tõsta sinna ka puitalusel. Konteiner on pealt avatud, selle siseruumi laius on 244 cm. Konteineri põhi asub maapinnast kõrgemal, seetõttu käsikahveltõstukit eterniidi konteinerisse tõstmiseks kasutada ei saa.

Väiksemad eterniiditükid laaditakse konteinerisse estakaadilt. Mahalaadimisel tuleb võimalikul määral vältida eterniiditolmu teket. Sõltuvalt mahalaadimismeetodist võidakse nõuda eelnevat eterniidi niisutamist, vastavad vahendid on kohapeal olemas.

Eterniidi käitlemise üldised nõuded on sätestatud Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“.

 

Pöide vallavalitsus © 2018