Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Mänguline liikumine

Pöide valla juubeliaastale pühendatud tervisesarjas korraldati igas kuus 1-2 erinevat mängulist

liikumisüritust -ajavahemikus veebruar 2016 - november 2016.a. Lisaks erinevatele

sportmängudele, korraldati üks tervisliku toitumise teabepäev (salatid, hoidised).

Osalejate ja külakogukondade motiveerimiseks rakendati punktisüsteemi (Lisa 1) - iga osaleja andis

oma panuse (3 punkti) külakogukonna punkti arvestusse. Võistkondlikul üritusel, kus võistkondade

arvu ei piiratud (näiteks mälumäng, sudoku jne, võis külakogukonda esindada ka mitu võistkonda)

sai osalemispunktid külakogukonda esindav parim võistkond (5 punkti). Külakogukondadel oli

võimalik teha koostööd – eriti väiksema rahvaarvuga küladel oli võimalik teha koostööd teis(t)e

külakogukonna(de)ga. Seda võimalust külakogukonnad aga ei kasutanud ning väiksema rahvaarvuga

külad osalesid vaid oma külakogukonna arvestuses (näiteks Ula, Iruste, Unguma). Võistkondlikel

üritustel oli võimalik koguda maksimaalselt 30 punkti, olenemata sellest, kas võistkonnas oli 1 või 5

liiget. See asjaolu kinnitab veel, et inimeste jaoks on väga oluline kodukoha identiteet.

Tervisesarja üritustel osales 10 kuu jooksul 16 külakogukonda (vallas on 30 küla, millest 28 on

rahvastatud) ja korraldati 19 üritust, kus osalemine oli seotud punktisüsteemiga (Lisa 1).

Tervisesarja ürituste korraldamist reklaamiti valla kodulehel, valla infolehes, valla Facebookis. Valla

kodulehel oli jooksvalt avaldatud ka ürituste tulemuste punktiarvestus. Lisaks kodulehele avaldati

punktiarvestuse tabel ka valla infolehes (valla infoleht ilmub 1x kuus, see on valla peredele tasuta ja

2016.a läks leht igakuuliselt kojukandesse 339 peresse).

Tervisesarja ürituste korraldamisega veendusime, et „Mänguline liikumine“:

* oli atraktiivne ka meestele, mis on eriti oluline.

*aitas vältida inimestes rutiini tekkimist;

*aitas hoida inimestes motivatsiooni - tulla kodust välja ja anda oma panus külakogukonna

tegemistesse.

Samas veendusime, et kõige raskem oli korraldada üritusi suvekuudel, sest siis on Saare maakonnas

väga palju kultuuriüritusi. Ja kindlasti on siis ka inimestel rohkem liikumisvõimalusi.

Tervisesarja „Mänguline liikumine“ lõpuüritus korraldatakse 2017.a jaanuarikuus. Paremaid

külakogukondi premeerime rahalise preemiaga. Rahaline auhind tuleb külakogukonnal kasutada

terviseedendamiseks. Tublimatele tervisesportlastele (individuaalselt) jagatakse meeneid.


M�nguline liikumine 2016

Pöide vallavalitsus © 2018