Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Puhkuste ajakavad 2017

Kinnitatud vallavanema 20.03.2017 käskkirjaga nr 13-1/8-1        
Kinnitatud volikogu 29.03.2017 otsusega          

Nimi Ametinimetus Puhkuse kasutamise aeg Puhkuse kestvus
Maire Käärid Vallasekretär

22.05-26.05
10.07-28.07
1.08
13.11-17.11

5
19
1
5

Aili Ansper Sotsiaaltöö peaspetsialist

12.06-16.06
3.07-16.07
2.08-17.08

5
14
16

Merle Olesk Finantsala peaspeatsialist 5.06-7.06
14.07-27.07
7.08-11.08
21.08-25.08
16.10-20.10
20.12-22.12
3
14
5
5
5
3
Pärje Raev Personali- ja finantstegevuse
finantstegevuse spetsialist
22.05-24.05
10.07-26.07
7.08-16.08
5.10-6.10
3
17
10
2
Toomas Oll Ehitus- ja majandus-spetsialist 2.05-12.05
24.07-16.08
11
24
Andres Hanso Vallavanem 17.04-21.04
3.07-7.07
5
5

 

Pöide vallavalitsus © 2018