Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Sisukaart

•Esileht‣
•Vallavalitsuse koossseis‣
•Vallavalitsuse palgaandmed‣
•Eeskirjad ja korrad‣
•Dokumendiregistri "DELTA" kasutusjuhend‣
•Teemaplaneering‣
•Allasutused‣
•Elanikkond‣
•Rahvamaja‣
•Taidlusringid‣
•Mänguline liikumine‣
•Tornimäe Põhikool‣
•Tornimäe Lasteaed‣
•Ehitaja meelespea‣
•Ehituse planeerimine‣
•Eterniidi koguse arvestamine‣
•Ettevõtted‣
•MTÜ‣
•Talud‣
•Teenindus‣
•Hajaajastus-programm 2016‣
•Asukoht‣
•Valla sümbolid‣
•Kronoloogia‣
•Kihelkond ja enne seda aeg (kuni 1891)‣
•Pöide valla tekkimine ja edasine areng (Vald-Külanõukogu-Vald)‣
•Haridus‣
•Kultuur‣
•Avaldused‣
•Sotsiaalhoolkande üldinfo‣
•Sotsiaaltoetused‣
•Viited seadustele‣
•Sotsiaalhoolkanne‣
•Põhidokumendid‣
•Dokumendiregister‣
•Haridus‣
•Ehitus‣
•Ettevõtlus‣
•Ajalugu‣
•Rahvariided‣
•Muu kontakt‣
•Valla üldinfo‣
•Külad‣
•Error‣
•Sotsiaalteenused‣
•Õigusaktid‣
•Infoallikad‣
•Vallavalitsuse kontakt‣
•Detailplaneeringud‣
•Dokumendiregister‣
•Eelarved‣
•Põhimäärus‣
•Arengukava‣
•Soojusmajanduse arengukava‣
•Kasutusjuhend‣
•Dokumentide loetelu‣
•Register Delta‣
•Avalik teave‣
•Üldplaneering‣
•Kontaktid‣
•Statistika‣
•Infolehtede arhiiv‣
•Toimetulekutoetus‣
•Vajaduspõhine peretoetus‣
•Ohtlikud jäätmed‣
•Maasi jäätmejaamas tavajäätmete hinnakiri‣
•Sotsiaaltöö spetsialisti ametijuhend‣
•Vallasekretäri ametijuhend‣
•Planeerimis- ja arendusspetsialisti ametijuhend‣
•Personali- ja finantstegevuse spetsialisti ametijuhend‣
•Finantsala peaspetsalisti ametijuhend‣
•Ehitus- ja majandusspetsialisti ametijuhend‣
•Projektid‣
•Infolehed‣
•Puhkused 2017‣
•Puhkuste ajakavad 2017‣
•Puhkuste ajakava töötajate ja allasutuste 2017‣
•Elukohatoimingud‣
•Hajaasustus-programm 2017‣
•Haldusreform‣
•Valimiskomisjoni info‣
•Valimiste protokoll‣
•KOV volikogu valimised 2017‣
•Volikogu‣
•Jäätmejaama info‣
•Teabenõue‣
Pöide vallavalitsus © 2018