Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Infoallikad

Sotsiaalkindlustusamet 16106 www.ensib.ee
Töötukassa 15501 www.tootukassa.ee
Haigekassa 16363 www.haigekassa.ee
Perearsti nõuanne 1220 www.perearstikeskus.ee

Nõuandevoldik 1220
Lasteabi 116111 www.lasteabi.ee
Päästeala infotelefon 1524 www.kodutuleohutuks.ee
Usaldustelefon 126 www.usaldus.ee
Politsei- ja Piirivalveamet 112
Kiirabi 112
Tuletõrje 112
Naisteliin 1462
Usaldustelefon 126
Noorte usaldustelefon 6 466 666
Lasteabi telefon
(telefon  operatiivselt teatada abivajavast lapsest)
11611
Perearst
Elo Lember
Orissaare
Ranna pst10
45 45 150
45 45 070
vastuvõtt
E-R 9 - 14
Eriarstide  vastuvõtt 
Kuressaare Haigla
Kuressaare
Aia 25
45 20 115  
Kuressaare Haigla info Kuressaare
Aia 25
45 20 040 www.saarehaigla.ee
Saare Ohvriabikeskus Kuressaare
Transvaali 58
45 55 864 www.ohvriabi.ee
Laste turvakodu Kuressaare Pikk 2 a 52 16 764 ööpäevaringne
Varjupaik Kuressaare Voolu 7
MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik 53 98 16 20
Matuseteenused Kuressaare
Aia tn 25
Tallinna tn 11

45 39 443
53 43 53 01
ööpäevaringne
Pöide kalmistu Palmi Ots 53 322 801  
Tornimäe kalmistu Ly Miil 56 699 405  
       
Töötukassa Kuressaare www.tootukassa.ee
Sotsiaalministeerium www.sm.ee
MTÜ Omastehooldus www.omastehooldus.eu
Puudega lapse perele
elujaoks.edicypages.com/et
Infoteatmik
Lapse lein jms www.lastekriis.ee
Alkoholi probleemid www.alkoinfo.ee
Võlanõustamine volanoustamine.minuraha.ee
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda Pikk 39,
Kuressaare
45 55 697
www.saarekoda.ee
Töötukassa Tallinna tn 16,
Kuressaare
45 21 880
Muhu Hooldekeskuse SA Liiva,
Muhu vald
45 98 195, 45 98 197
muhuhooldekeskus.webnode.com/
hooldekeskus[a]muhu.ee
Kogula Eakatekodu Kogula,
Kärla vald
45 72 685
Pärsama Hooldekodu Pärsama,
Leisi vald
45 73 536
Kuressaare Haigla Hooldekodu Aia 25,
Kuressaare
45 20 118
Invaru OÜ Kuressaares Aia 25,
Kuressaare
45 39 112
www.invaru.ee
Saaremaa Perenõuandla Pikk 30,
Kuressaare
45 39 800
www.perenouandla.ee
Kuressaare Perekodu Tolli 11,
Kuressaare 93813
45 33 779
Pöide vallavalitsus © 2018