Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Sotsiaalhoolkande üldinfo

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem.

Sotsiaalhoolekande eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted
Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:

  1. lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadustest;
  2. eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3. nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4. lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5. kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6. tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.
     

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Aili Ansper 45 21 177; aili.ansper@poidevald.ee
vastuvõtt
E 9.00 -15.00;
T 9.00 - 13.00
R 9.00-12.00
Teistel päevadel eelneval kokkuleppel tel. 45 21 177

Sotsiaalhooldaja
Reele Reinart 52 51 463

Kõrkvere raamatukogu ja päevakeskus
Eve Kula 45 94 269
Avatud T- R 9.00- 15.00

Pöide vallavalitsus © 2018