Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Sotsiaaltoetused

1) Perekonna majanduslikust olukorrast ja sissetulekutest sõltuvad toetused:

Toimetulekutoetus >

Täiendav sotsiaaltoetus -  ühekordne toetusvähekindlustatud isiku või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks  (kütte, ravimite, sõidukulude jms.) vajalike kulutuste  hüvitamiseks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks)

Vajaduspõhine peretoetus >

 

2) Eesmärgist lähtuvad ning  perekonna majanduslikku tausta arvestavad sotsiaaltoetused:

Puudega inimese toetus - ühekordne toetus kehtiva puude raskusastmega isikutele puudest tingitud lisakulutuste hüvitamiseks kui selleks ett nähtud riiklikest sotsiaalkindlustuse vahenditest ei piisa;
Taotluse vorm

Hooldajatoetus -  igakuine regulaarne toetus sotsiaalhoolekande seaduse alusel määratud hooldajale;
Taotluse vorm

Erakorraline toetus- ühekordne toetus õnnetuse läbi eluaseme kaotanud või muu mõjuva põhjuse tõttu raskustesse sattunud isiku või perekonna olukorra leevendamiseks.

 

3)Ennetavad universaalsed toetused mis ei sõltu perekonna sissetulekust

Sünnitoetus – ühekordne toetus perele kui lapse esmaseks elukohaks  sünnimomendil on Pöide vald ;
Taotluse vorm

Lapse koolitoetus -  ühekordne toetus  perele kui laps astub  Tornimäe põhikooli  1 klassi;
Taotluse vorm  

Õppetoetus - igakuine toetus õppeperioodil kesk või kutsekeskharidust omandavatele noortele täiendavate eluasemekulude kompenseerimiseks;  
Taotluse vorm 

Koolilõputoetus - ühekordne toetus põhihariduse ning kesk- või kutsekeskhariduse omandamisel ;

Matusetoetus - ühekordne toetus Pöide valla elaniku  surma korral.
Taotluse vorm 

Sotsiaaltoetuste määrad vaata siit

Pöide vallavalitsus © 2018