Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Teemaplaneering

Pöide valla TEEMAPLANEERING “Puhke-, virgestus- ja haljasalad”.

Pöide valla teemaplaneeringu KAART

Pöide valla teemaplaneeringu vasutõtmise otsus.

Maa-ameti seisukoht teemaplaneeringu kohta.

Keskkonnaameti kooskõlastus teemaplaneeringule

Pöide valla teemaplaneeringu “Puhke-, virgestus- ja haljasalad” keskkonnamõju hindamise eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht Pöide valla puhke-, virgestus- ja haljasalade teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisele.

Pöide valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Puhke-, virgestus- ja haljasalad" algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine - volikogu otsus nr. 15

Pöide valla teemaplaneeringu algatamine - kiri maavanemale

Pöide vallavalitsus © 2018